Podręcznik „Klimatyczne ABC” stanowi pracę zbiorową ekspertów z zakresu fizyki, chemii, biologii, ekologii, ekonomii, psychologii oraz inżynierii, którzy w kompleksowy sposób opisali podstawowe zagadnienia dotyczące globalnych zmian klimatycznych. Są tam zawarte podstawowe informacje dotyczące zmian klimatu pokazane z punktu widzenia kilku dziedzin nauki, co z kolei pozwala na stworzenie sobie całościowego obrazu wyzwań społecznych związanych z globalnym ociepleniem. Ponieważ autorzy opierali się na wynikach niedawno publikowanych badań, to podręcznik jest zgodny z aktualnym stanem wiedzy, a przy tym jest  napisany w przystępny sposób.

Wróć