living-planet-report-2016-risk-and-resilience-in-a-new-era-s

„Living Planet Report 2016” wydany przez WWF (World Wide Fund for Nature) jest jedną z najważniejszych na świecie publikacji naukowych na temat stanu przyrody na Ziemi i wpływu człowieka na jej stan.

Kluczowa teza zawarta w tej publikacji brzmi: człowiek zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest mu w stanie zapewnić. Wśród wymienianych w dokumencie zagrożeń dla malejących populacji zwierząt wymienia się utratę i degradację środowiska, w którym żyją. Coraz częściej ofiarami pogarszającego się stanu środowiska są też ludzie: bez podjęcia działań Ziemia w antropocenie stanie się o wiele mniej gościnna dla nowoczesnego, zglobalizowanego społeczeństwa.

Aby zachować przyrodę z bogactwem jej form i funkcji oraz zapewnić ludziom przyjazne warunki do życia na planecie o skończonych zasobach, konieczne jest, by strategie rozwoju, modele gospodarcze i biznesowe opierały się na zrozumieniu sytuacji planety. Rozwinięta w raporcie „Perspektywa jednej planety” WWF wyjaśnia, jak wybierać lepiej, by zarządzać zasobami naturalnymi, korzystać z nich i je udostępniać, nie przekraczając przy tym granic ekologicznych Ziemi. Przyjęcie tej perspektywy pomoże krajom zrealizować swoje zobowiązania wynikające z celu zrównoważonego rozwoju poprzez synchronizację inicjatyw indywidualnych, działań przedsiębiorstw i strategii rządów po to, by stworzyć zrównoważone społeczeństwo globalne.

Raport odwołuje się do postanowień PARYSKIEGO POROZUMIENIA KLIMATYCZNEGO i Agendy 2030. Jego treść wielokrotnie przywołuje biznes, jako ważnego interesariusza działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć