time-for-action-sRaport „Make Road Safe – Time for Action” to trzecia już z cyklu publikacji wskazująca kierunki działania dla wszystkich sektorów w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa na drogach. Raport opierając się na globalnych statystykach pokazuje jak dużym problemem społecznym są wypadki drogowe i ich konsekwencje społeczne i finansowe. Autorzy raportu szczególną uwagę zwracają na kwestię bezpieczeństwa drogowego wśród dzieci i wskazują na pilną potrzebę kompleksowych rozwiązań i współdziałania różnych podmiotów w tym zakresie.

Raport zawiera wiele praktycznych rekomendacji i opisuje ciekawe kampanie realizowane w różnych częściach świata.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć