“THE MAKING DEVELOPMENT CO-OPERATION MORE EFFECTIVE: 2016 PROGRESS REPORT” to wspólna publikacja wydana we współpracy UNDP i OECD pod auspicjami GLOBAL PARTNERSHIP FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT CO-OPERATION.

Publikacja dostarcza dowodów na temat celowości wdrożenia uzgodnionych zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, uwzględniających m.in.: koncentrację na wyniki, priorytety rozwojowe krajów, partnerstwa na rzecz rozwoju, a także przejrzystość i wzajemną odpowiedzialność.

Monitoring przeprowadzony w roku 2016 pozwolił autorom publikacji pozyskać dane o rekordowych – zarówno pod względem liczby zaangażowanych we współpracę stron, jak i ich różnorodności – wynikach w zakresie partnerstw na rzecz rozwoju: 81 krajów o niskich i średnich dochodach, 125 agencji rozwoju, 74 organizacji, a także setki stowarzyszeń reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, przedstawicieli sektora prywatnego, związków zawodowych, parlamentarzystów i samorządów. Opracowanie ukazuje postęp w zakresie budowy partnerstw, których celem jest osiąganie zrównoważonego rozwoju.

Dokument omawia też pozytywne trendy dotyczące ewolucji partnerstw w kierunku współpracy międzysektorowej, np. pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, organizacjami i sektorem prywatnym. W 70% krajów, rząd i sektor prywatny wyrażają równie silne zainteresowanie wzmocnieniem dialogu, a kwestie obopólnych korzyści stanowią punkt wejścia dla budowy wspólnego prywatno-publicznego programu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć