monitoring-water-and-sanitation-s

“Water and sanitation in the 2030 Agenda for Sustainable Development” to publikacja opracowana w 2016 r. przez UN Water we współpracy z partnerami. Jej celem jest nadanie wodzie kluczowego znaczenia w osiąganiu zrównoważonego rozwoju.

Opracowanie zawiera przegląd zadań szczegółowych dotyczących SDG 6 – Czysta woda i warunki sanitarne oraz propozycje wskaźników niezbędnych do monitorowania postępów w ich osiąganiu. W materiale zaprezentowano argumenty na rzecz wiarygodnego i rzetelnego gromadzenia danych o rezultatach działań podejmowanych na rzecz sektora wodnego. Zdaniem autorów, poprawne, zweryfikowane dane pozwolą skuteczniej wspierać rzecznictwo, pobudzać zaangażowanie polityczne oraz inwestycje publiczne i prywatne, informować o procesach podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach i sprzyjać dobrze zaplanowanym inwestycjom w innych sektorach: ochrony zdrowia, środowiska czy gospodarki.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć