“NGOs Leading the Way on Sustainable Development Goals” to broszura wydana przez wspólnotę edukacyjną SUSTAINABLE BRANDS®, zrzeszającą ponad 348 000 firm z całego świata reprezentujących zrównoważony biznes.

Publikacja bezpośrednio odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych na mocy Agendy 2030. Jej autorzy zauważają, że coraz więcej firm zobowiązuje się wdrażać SDGs w swoje działania korporacyjne, np. poprzez oszczędzanie wody pitnej, ograniczenie emisji CO2 czy wprowadzanie lepszych praktyk w miejscach pracy.

Tymczasem jednym z kluczowych sposobów skalowania programów społecznych i środowiskowych jest współpraca z organizacjami, które mają już doświadczenie i sukcesy w realizacji zadań wypełniających SDGs. Aby pomóc społeczności Sustainable Brands® budować silne i możliwie najbardziej skuteczne partnerstwa, stworzono pomocną listę organizacji pozarządowych, które w swych działaniach koncentrują się na SDGs. Wykaz przykładowych, wyspecjalizowanych w danym obszarze NGOs odnosi się każdego z 17 SDGs, co tworzy mapę ułatwiającą budowę partnerstw między sektorem prywatnym a NGOs na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć