Raport opublikowany przez Krytykę Polityczną przedstawia stosunek Polaków i Polek do katastrofy klimatycznej i konfrontuje go ze skutkami społecznymi pandemii COVID-19.

Badanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera dane z sondaży przeprowadzonych w ostatnich latach dotyczących zmian klimatycznych i postaw wobec nich. Na podstawie tych badań postawiono dwie hipotezy, dotyczące zachowań, które u Polaków mogła wywołać pandemia, i które istotnie wpłynęłyby na ich stosunek wobec zmian klimatycznych. Ostatni element badania zawiera osiem rozmów fokusowych, które miały na celu zweryfikowanie jednej z przyjętych hipotez.

Autorzy badania odkryli, że doświadczenie pandemii wpłynęło negatywnie na gotowość pogodzenia się z ograniczeniami, takimi jak obniżona mobilność i konsumpcja, koniecznymi do poprawy sytuacji klimatycznej, szczególnie wśród osób młodszych (dwudziesto- i trzydziestolatków). To odkrycie może mieć istotny wpływ na wdrażanie polityki klimatycznej w nadchodzących latach. Ponadto, według respondentów szkoła i kampanie społeczne nie przyczyniły się do poszerzenia wiedzy Polaków o zmianach klimatycznych, i nie są one traktowane jako wiarygodne źródła wiedzy.

Wróć