2030 Agenda Partnerships Accelerator to inicjatywa stworzona przez United Nations Department of Economic and Social Affairs, mająca na celu przyspieszenie realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Raport “Partnerships in Response to COVID-19” przedstawia wspólne działania podjęte na arenie międzynarodowej w trakcie pandemii COVID-19, które mogłyby przyczynić się do realizacji Agendy 2030. 

Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że w trakcie pandemii społeczność międzynarodowa zmobilizowała się do działania, a relacje partnerskie zostały nawiązane i zainicjowane w wyjątkowo krótkim czasie co umożliwiło to skuteczne dostarczenie wsparcia medycznego i finansowego w regionach, które były najmniej przygotowane na zagrożenie epidemiologiczne i jego gospodarcze skutki. 

W raporcie zidentyfikowano sześć czynników, które umożliwiły skuteczną reakcję i partnerstwo w trakcie COVID-19. Wśród nich wymienili między innymi: zaufanie między partnerami, zgodne interesy, wysoki stopień zaangażowania oraz strukturę zarządzania wśród partnerów przyspieszającą działanie. 

Autorzy raportu stwierdzili, iż powyżej wymienione czynniki można traktować jako wytyczne przy kształtowaniu międzynarodowej współpracy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju w celu realizacji Agendy 2030. Według nich, konieczna jest modyfikacja struktur organizacji międzynarodowych, uczynienie działania wewnątrz organizacji bardziej elastycznym, oraz wykorzystywaniu rozwiązań technologicznych, w celu przyspieszenia nawiązywania współpracy i koordynacji zasobami. 

Wróć