polska-2025-nowy-czynnik-wzrostu-europie-2015-s

Dwadzieścia pięć lat temu Polska zapoczątkowała zmiany, które odmieniły Europę Środkowo-Wschodnią i doprowadziły do transformacji gospodarczej i politycznej w regionie. Po kilkudziesięciu latach kontroli państwa nad gospodarką rozpoczęła się prywatyzacja, bolesne reformy i wprowadzono konkurencję rynkową. Po kilku latach PKB zaczął rosnąć, a wraz z nim – standard życia mieszkańców. Przystąpienie do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku potwierdziło sukces polskiej transformacji i wytyczyło nowy cel – doścignięcie najbardziej zaawansowanych gospodarek europejskich”.

Firma doradcza McKinsey & Company jest zdania, że polska gospodarka ma potencjał by rozwijać się w tempie ponad 4 proc. rocznie i do 2025 r. doścignąć europejską czołówkę. W styczniu 2015 r. firma wydała raport „Polska 2025: nowy silnik wzrostu w Europie”, w którym wskazuje jak to osiągnąć. W raporcie przedstawione są dwa scenariusze, które mogą się zrealizować w Polsce w ciągu najbliższej dekady: scenariusz kontynuacji oraz scenariusz aspiracyjny.

Przedstawiony w raporcie „scenariusz aspiracyjny” opiera się na czterech głównych elementach:

  1. Przezwyciężeniu barier hamujących wzrost
  2. Rozwoju branż o dużym potencjale wzrostu
  3. Osiągnięciu efektywnego kosztowo przyspieszenia w dziedzinie technologii
  4. Zahamowaniu presji demograficznej

W opracowaniu analizowane są różne obszary tego jak osiągnąć scenariusz aspiracyjny m.in. konieczne zmiany w energetyce, górnictwie i rolnictwie, a także wskazane są branże, które wg autorów raportu mają potencjał, aby stać się silnikami polskiej gospodarki (m.in. zaawansowane usługi dla biznesu, produkcja przemysłowa, sektor nowych technologii).

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Powrót do Centrum wiedzy i inspiracji

Wróć