potencjal-kobiet-dla-branzy-technologicznej-s

„Potencjał kobiet dla branży technologicznej” to wydany w 2015 r. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Siemens, a opracowany przez trzynastoosobowy Zespół Badawczy raport, którego celem była kompleksowa analiza uwarunkowań związanych z wyborem technicznej i ścisłej ścieżki edukacyjnej przez kobiety, ich aspiracji i oczekiwań, a także weryfikacji tych aspiracji na rynku pracy.

Raport dostarcza analiz na temat wyborów – lub rezygnacji z wyborów – studiów na kierunkach technicznych i ścisłych (STEM  – Science, Technology, Engineering, Mathematics) przez młode kobiety, autoocenę w zakresie przygotowania do budowania kariery w branży technologicznej, wyzwań związanych ze studiowaniem przez dziewczyny na politechnikach i na wydziałach zdominowanych przez mężczyzn. Z drugiej strony opracowanie przybliża realia rynkowe – stopień przygotowania rynku pracy na przyjęcie kobiet. Raport opisuje wartości, jakie kobiety wnoszą w rozwój sektora nowych technologii. Poprzez badanie zweryfikowano i opatrzono komentarzem tezę o wzroście zatrudnienia kobiet przez branżę i ich większej obecności w zarządach tego typu firm.

Danych do raportu dostarczyło: dwa tysiące maturzystek 2015, prawie dwieście studentek uczelni technicznych oraz piętnaście innowacyjnych firm technologicznych. Oprócz diagnozy sytuacji i zdefiniowania skali wyzwań w raporcie zebrano również Zestaw Rekomendacji, który zawiera kluczowe kierunki działań w zakresie wsparcia rozwoju karier kobiet w branży technologicznej. Zestaw ten opracowało szerokie grono ekspertów wchodzących w skład Rady ds. Rekomendacji.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć