Raport Roczny Amnesty International 2016 / 2017 przedstawia analizę sytuacji praw człowieka w 159 państwach. Ostrzega jednocześnie przed konsekwencjami stosowania narracji strachu, oskarżeń i podejrzeń, którą obserwujemy w Europie, USA i wielu innych miejscach. Narracja ta powoduje odwrócenie się od praw człowieka i osłabia globalną reakcję na masowe zbrodnie.

Amnesty International ostrzega jednocześnie, że ze względu na brak prawdziwych liderów praw człowieka na chaotycznej scenie międzynarodowej, w roku 2017 będziemy świadkami zaostrzających się kryzysów. Polityka „my vs. oni” króluje również w stosunkach międzynarodowych, zastępując multilateralizm bardziej agresywnym i konfrontacyjnym porządkiem świata.

Amnesty International wzywa ludzi na całym świecie, aby przeciwstawili się cynicznym wysiłkom odchodzenia od praw człowieka w zamian za obietnicę dobrobytu i bezpieczeństwa.

Wg autorów raportu solidarność i mobilizacja społeczności międzynarodowej mają kluczowe znaczenie dla obrony osób, które sprzeciwiają się władzy i bronią praw człowieka, a jednocześnie często uznawane są przez władze za zagrożenie dla rozwoju, bezpieczeństwa i innych priorytetów kraju.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć