Publikacja WBCSD, wyjaśnia, dlaczego kapitalizm może i powinien się zmienić – dlaczego właśnie teraz jest odpowiedni czas na nowe otwarcie.  Za zmianę odpowiedzialne są rządy, ale również firmy, które mogą być nośnikiem zmiany, tak jak każdy z interesariuszy.  Wymyślmy kapitalizm na nowo – to główne przesłanie publikacji.

Kapitalizm należy zmienić ponieważ w chwili obecnej nie prowadzi do równowagi społecznej, środowiskowej i gospodarczej. Należy stworzyć taki system, w którym będziemy w stanie w sposób zrównoważony czerpać zasoby ze środowiska oraz stworzymy warunki do długoterminowego rozwoju, który w tej chwili jest niemożliwy przez rabunkową gospodarkę.

Wróć