renewable-energy-in-europe-2017-s

„Renewable energy in Europe 2017. Recent growth and knock-on effects” to raport wydany przez European Environment Agency (EEA) i European Topic Centre for Air Pollution oraz Climate Change Mitigation (ETC/ACM).

Sprawozdanie to zawiera ocenę zmian dotyczących energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (RES -renewable sources), które miały miejsce w Europie od 2005 roku, a które odnoszą się do długoterminowych polityk rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście trwającego okresu przejściowego dla sektora energetycznego.

Raport dostarcza danych porównawczych o sytuacji związanej z energią odnawialną w różnych państwach UE, a także prezentuje przykłady dobrych praktyk wśród krajów z największym dorobkiem w korzystaniu z takiej energii. W opracowaniu pojawiają się również prognozy dot. efektywności energetycznej poszczególnych źródeł energii w latach 2016-2020.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć