renewables-2017-global-status-report-s

Renewables 2017 Global Status Report” to obszerna, przekrojowa publikacja opracowana przez REN21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century.

REN21 jest globalną siecią wielu interesariuszy, działającą na rzecz energii odnawialnej. Skupia ona rządy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze, organizacje międzynarodowe i przemysł, co pozwala wymieniać się wiedzą i doświadczeniem oraz sukcesami po to, by zwiększyć zainteresowanie energią odnawialną i skalę korzystania z niej.  Opracowanie zawiera ogólny przegląd globalnej sytuacji w sektorze energetycznym, podsumowujący sukcesy (z przywołaniem danych finansowych) i wyzwania na przyszłość. Prezentuje ono również wiele statystyk, w tym dane nt. powszechności poszczególnych źródeł energii w różnych krajach i stopnia ich wykorzystania. W raporcie znalazły się przykłady dobrych, krajowych praktyk, dzięki którym udział energii odnawialnej na ich rynkach wzrasta. Publikacja omawia również w kontekście energii odnawialnej kwestie dot. trendów rynkowo-przemysłowych, dystrybucji i dostępu do jej zasobów, przepływów inwestycyjnych, zaangażowania i integracji nowych technologii, stanowionych polityk czy efektywności energetycznej.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć