“Shared Goals, Shared Solutions: Research On Collaboration For A Sustainable Future” to raport wydany przez Business in the Community – organizację posiadającą ponad 30-letnie doświadczenie w mobilizowaniu biznesu do działań na rzecz budowy sprawiedliwego społeczeństwa i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Autorzy publikacji zauważają, że współpraca pomiędzy firmami i między sektorami jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym. To, co wydaje się w tym aspekcie nowością to skala i stopień zainteresowania udziałem w takich partnerstwach ze strony coraz większej liczby firm. Globalizacja powoduje zmiany istotne dla wszystkich sektorów, a zrównoważony rozwój staje się być kluczowym elementem decydującym o przetrwaniu wielu firm.

Złożoność globalnych wyzwań i problemów do rozwiązania w kontekście zrównoważonego rozwoju wymaga mobilizacji ze strony biznesu, wyjścia poza znane modele działań i otwarcie się na nowe partnerstwa – już dziś i w przyszłości. Współpraca może okazać się dużo bardziej skomplikowana niż się powszechnie może wydawać – konkurencyjność wciąż pozostaje szczególną barierą.

Opracowanie odnosi się do wniosków z badań przeprowadzonych przez organizację: dostarcza porad, w jaki sposób, kiedy i z jakich powodów firmy współpracują z innymi, określa ramy współpracy oraz prezentuje czynniki sukcesu – wszystko po to, by dostarczyć firmom praktyczne wskazówki.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć