rethinking-energy-2017-s

„REthinking Energy 2017” to przygotowany przez IRENA – The International Renewable Energy Agency  raport

IRENA jest organizacją międzyrządową, która wspiera kraje w ich przechodzeniu do zrównoważonej przyszłości energetycznej i służy jako główna platforma międzynarodowej współpracy, centrum doskonalenia, a także repozytorium: polityk, technologii, zasobów i wiedzy finansowej na temat energii odnawialnej. IRENA promuje szerokie zastosowanie i zrównoważone wykorzystanie wszystkich form odnawialnej energii, w tym bioenergii, energii geotermalnej, energii wodnej, mórz i oceanów, energii słonecznej i wiatrowej w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego oraz niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i dobrobytu.

Niniejszy raport odwołuje się w swej treści do Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustanowionych Agendą 2030, zwłaszcza do Celu 7 – Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Jego autorzy przekonują, że energia odnawialna jest konkurencyjna, atrakcyjna dla inwestorów, tworzy miliony nowych miejsc pracy.

Ponadto opracowanie przedstawia aktualny stan i perspektywy dla energii odnawialnej, omawia kwestie polityk i regulacji z energią powiązanych, przybliża trendy w inwestycjach i modelach biznesowych oraz innowacjach technologicznych, a także identyfikuje szanse biznesowe, jakie stwarza energia odnawialna.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć