sustainable-cities-index-2016-s

“SUSTAINABLE CITIES INDEX 2016 – Putting people at the heart of city sustainability” to publikacja wydana w 2016 r. przez Arcadis, globalną firmę projektową, doradztwa budowlanego oraz środowiskowego.

Opracowanie zawiera zestawienie 100 zrównoważonych miast w kontekście trzech wymiarów: ludzie (people), planeta (planet) i zysk ekonomiczny (profit). Miasta, które znalazły się w rankingu są przykładami równowagi społecznej, środowiskowej i ekonomicznej. Brak równowagi pomiędzy wskazanymi wymiarami poprzez silną koncentrację na jednym z nich zaburza rozwój miast. Prócz wykazu raport omawia również wskaźniki, które zadecydowały o pozycji w rankingu. Zawiera on także dodatkowe zestawienia miast z podziałem na trzy wymienione wyżej wymiary, a także prezentację dobrych praktyk miast, które zajmują wysoką lokatę w indeksie.

Autorzy publikacji zwracają uwagę na elementy decydujące o rozwoju miast akcentując presję, która jest na nie wywierana. Niektóre z czynników mogą być efektem planowania i modelowania (np. wzrost populacji, jej mobilność), zaś inne, jak niepewność polityczna czy nagłe zjawiska przyrodnicze, są znacznie trudniejsze do przewidzenia.

Ranking publikowany jest po to, by inspirować decydentów i mieszkańców miast, które nie znalazły się w rankingu, do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć