sustainable-cities-unido-s

“Sustainable Cities. Hubs of Innovation, Jobs, Industrialization, and Climate Action” to broszura wydana przez United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), powiązana z wyzwaniami zapisanymi w Agendzie 2030, zwłaszcza tymi, które wynikają z SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności.

Jej tło stanowią estymacje, z których wynika, że już dziś w miastach żyje więcej niż połowa globalnej populacji, zaś do 2050 roku wartość ta wzrośnie do 2/3. Ten globalny trend przyspieszonej urbanizacji przyniesie nowe możliwości dla rozwoju i dobrobytu człowieka, wywierając jednocześnie coraz większy nacisk na zasoby (np. energię i wodę) – ich głównymi konsumentami są ośrodki przemysłowe. Prócz użytkowania zasobów, przemysł jest także źródłem znacznych zanieczyszczeń, odpadów i emisji gazów cieplarnianych.

Ponieważ przemysł jest kluczowym motorem wzrostu gospodarczego, musi być również integralną częścią zrównoważonego planowania przestrzennego i stać się w tym zakresie dostawcą rozwiązań. I odwrotnie, branże muszą być wyposażone w wydajne i zrównoważone usługi miejskie (np. zasilacze, instalacje wodociągowe, transport, itp.) by móc napędzać rozwój gospodarki poprzez tworzenie miejsc pracy i generowanie dochodów.

Biorąc pod uwagę oczekiwanie, że rozwój miast nastąpi głównie w krajach rozwijających się, walka z niekorzystnymi skutkami urbanizacji i uprzemysłowienia wymaga zintegrowanych i praktycznych rozwiązań. W broszurze znaleźć można informacje o wyzwaniach stojących przed społecznościami miast oraz przykłady programów prowadzonych przez UNIDO na rzecz ich zrównoważonego rozwoju.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć