sustainable-cities-wbcsd-s

„Sustainable Cities” to broszura wydana przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), dotycząca kwestii zrównoważonych miast w kontekście działań i doświadczeń zgromadzonych przez tę organizację.

W wydanej broszurze WBCSD omawia zalety modelu współpracy między biznesem i miastami na rzecz zrównoważonego rozwoju (THE SUSTAINABLE CITIES ENGAGEMENT MODEL). To narzędzie wspierające miasta i biznes w łączeniu sił i budowie schematu zaangażowania opartego na zaufaniu, pozwalającego tworzyć rozwiązania między zainteresowanymi stronami. Proponowany model kooperacyjny sprawia, że obie strony lepiej rozumieją swoje możliwości i oczekiwania, dzięki czemu współpraca przebiega sprawniej i efektywniej.

Wspomniany model uwzględnia m.in. takie kwestie, jak:

  • zrozumienie wyzwań związanych z rozwojem zrównoważonych miast i wyznaczenie priorytetów i ambicji,
  • identyfikacja rozwiązań i dostarczenie modeli uwzględniających rolę sektora prywatnego,
  • rozwinięcie organizacyjnych, zarządczych i finansowych modeli, które stworzą skuteczne rozwiązania.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć