The Sustainable Development Goals Report opublikowany w 2020 roku omawia poszczególne cele oraz postęp, który nastąpił w ich kierunku. 

Autorzy zwracają uwagę na problem wynikający z nieodpowiedzialnej konsumpcji odpadów elektronicznych powiązanej z 12-tym Celem Zrównoważonego Rozwoju, i wzrostu produkcji, który istotne przewyższa poziom recyklingu. Według raportu między rokiem 2010, a 2019 produkcja odpadów elektronicznych wzrosła o 39%, natomiast zaledwie 20% z nich jest poddawana recyklingowi. 

Elektrośmieci są często wywożone do krajów średnio- lub nisko-rozwiniętych, które nie posiadają infrastruktury, która umożliwiłaby odpowiednie przetworzenie odpadów. Ponad to, obróbką śmieci zajmuje się obszar gospodarki nieformalnej, a procesy przetwarzania zachodzą w warunkach zagrażających zdrowiu ludzkiemu, jak i środowisku.

 

Wróć