Raport w kompleksowy sposób przedstawia realizację Agendy 2030 na świecie, w poszczególnych regionach, jak i w poszczególnych krajach. Dla każdego kraju przygotowane zostały statystyki dla poszczególnych Celów. Z raportu wynika, że Polska w 2021 roku zajęła 15 miejsce na 165 państw. 

Raport podkreśla, że pandemia COVID-19 jest przeszkodą dla zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Po raz pierwszy od przyjęcia Agendy 2030 w 2015 r., średni globalny wynik Indeksu SDG obniżył się w stosunku do roku poprzedniego: spadek spowodowany w dużej mierze wzrostem wskaźników ubóstwa i bezrobocia po wybuchu epidemii Covid19. Spadek realizacji SDG na całym świecie jest prawdopodobnie niedoszacowany w tegorocznym raporcie, wiele wskaźników za 2020 r. nie jest jeszcze dostępnych ze względu na opóźnienia w statystykach międzynarodowych. 

Wersję elektroniczną, mapy i szczegółowe statystyki dostępne tu.

 

Wróć