sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-s„Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” to obszerny, wyczerpujący raport, wydany w 2016 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Zaprezentowany w raporcie obraz stanu zdrowia ludności opiera się na możliwie wszystkich dostępnych w momencie jego tworzenia danych pochodzących z rutynowych systemów informacyjnych. Większość z systemów funkcjonuje w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, zatwierdzanego co roku przez Prezesa Rady Ministrów. Ponadto wykorzystano dane zawarte w uznanych międzynarodowych bazach danych, w tym w szczególności bazach WHO: HFA DB,European Mortality Database oraz European Hospital Morbidity Database, w bazie danych EUROSTATu oraz OECD. W kilku przypadkach wykorzystano opublikowane wyniki międzynarodowych projektów badawczych.

Autorzy i redaktorzy tego opracowania mają świadomość, że nie wyczerpuje ono niezwykle rozległego tematu, jakim jest zdrowie społeczeństwa, a problematyka każdego rozdziału zasługuje na osobny raport (szczegółowe opracowania dotyczące problemów chorób zakaźnych, nowotworów, chorób zawodowych są przygotowywane przez odpowiednie instytuty resortu zdrowia). Zaprezentowana jednak w raporcie syntetyczna, a zarazem prosta analiza porównawcza ilustrująca dynamikę zjawisk w kraju oraz ich kontekst międzynarodowy jest potrzebna, by usprawnić proces podejmowania decyzji w ramach polityki zdrowotnej. Odpowiednie dane statystyczne i towarzyszące im analizy są niezbędne do właściwej oceny tej polityki – wskazania jej sukcesów, ale także określenia obszarów niepowodzeń w celu wprowadzenia niezbędnych korekt.

Raport niesie wartościowe treści na temat kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, które mogą przysłużyć się osobom i organizacjom działającym na polu zdrowia publicznego, a także wszystkim tym, którzy dążą do poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć