„THE 2017 EU JUSTICE SCOREBOARD” to piąta edycja raportu wydanego przez Komisję Europejską, który kontynuuje porównawczy przegląd skuteczności, jakości i niezależności
systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich UE. Jest to część otwartego dialogu z państwami członkowskimi, mającego pomóc im budować bardziej skuteczne systemy wymiaru sprawiedliwości. Przedstawione w raporcie wyniki pozwalają ocenić rozwój sytuacji w poszczególnych aspektach. Są obszary z pozytywnymi zamianami. Na przykład długość postępowania sądowego w spornych sprawach cywilnych i handlowych w wielu państwach członkowskich, tam gdzie były wyzwaniem, udało się skrócić.  Także postrzeganie niezależności sądów w ocenie przedsiębiorstw uległo poprawie lub pozostały stabilne w ponad dwóch trzecich państw członkowskich porównując do roku 2010.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć