the-business-end-of-climate-change-s„The Business End of Climate Change” to publikacja wydana w 2016 r. przez pozarządową organizację CDP – Driving Sustainable Economies oraz koalicję WE MEAN BUSINESS.

Jej celem jest próba udowodnienia znaczącego wkładu biznesu w ograniczenie zmian klimatycznych. Punktem wyjścia dla zaprezentowanej analizy jest PARYSKIE POROZUMIENIE KLIMATYCZNE Z 2015 R. oraz zobowiązania, które ono niesie dla sygnatariuszy. Sam akt wskazuje działania mające służyć zatrzymaniu globalnego ocieplenia na poziomie „dużo poniżej 2°C” (dotyczy okresu po 2020 r.), zaś podtytuł omawianego opracowania brzmi: How bold corporate action supported by smart policy can keep temperature rise below 2°C (Jak śmiałe działanie korporacyjne wspierane przez inteligentną politykę może utrzymać temperaturę poniżej 2 ° C).

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że niektóre firmy podjęły już kroki wspierające realizację założeń wynikających z porozumienia paryskiego, wyprzedzając decyzje i działania rządów swoich państw. Opracowanie dostarcza wskazówek jak wielki może być wkład biznesu w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz jak bardzo wkład ten powinien być wspierany przez polityki środowiskowe. Dokument zawiera konkretne propozycje dla biznesu dot. obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć