the-circular-economy-moving-from-theory-to-practice-s

“The circular economy: Moving from theory to practice”, to publikacja opracowana w 2016 r. przez McKinsey Center for Business and Environment.

Zawiera ona zbiór artykułów na temat gospodarki obiegu zamkniętego, prezentujących praktyczne podejście do tego zagadnienia. Wśród rozwiniętych w dokumencie tematów, znalazły się m.in. następujące kwestie:

  1. Gospodarka obiegu zamkniętego a czysty wzrost gospodarczy – z przywołaniem różnic między gospodarką linearną a gospodarką o obiegu zamkniętym oraz analizą korzyści, jakie ta ostatnia przynosi,
  2. Innowacje w zarządzaniu odpadami: W jaki sposób kraje mogą ze swoich śmieci uczynić bogactwo? – z opisem warunków, które muszą zaistnieć i przywołaniem przykładów efektywnego zarządzania odpadami,
  3. Przemodelowanie sposobu gospodarowania tworzywami sztucznymi – w kontekście stosowania innowacji w recyklingu i ponownym wykorzystywaniu surowców, a także w zakresie projektowania i stosowania substancji chemicznych w ich produkcji,
  4. Współpraca międzydziałowa i myślenie projektowe skoncentrowane na potrzebach klienta – jako wskazówkach dla przedsiębiorstw, dzięki którym mogą one zwiększać wartość z czerpanych przez siebie zasobów,
  5. Gospodarka obiegu zamkniętego w branży spożywczej – na przykładzie firmy Danone w kontekście zrównoważonego zarządzania zasobami,
  6. Zrównoważony trend w modzie – w kontekście zmniejszania społecznych i środowiskowych kosztów sektora odzieżowego.

Dzięki licznym odwołaniom do biznesu, opracowanie to może być szczególne pomocne dla jego przedstawicieli.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć