THE CIRCULARITY GAP REPORT 2021 przygotowany przez Circle Economy pokazuje jakie znaczenie ma gospodarka obiegu zamkniętego dla zlikwidowania luki emisji (‘Emissions Gap’). Przedstawia obecną sytuację gospodarki światowej oraz kierunki działania, które należy podjąć, aby zwiększyć znaczenie GOZ na arenie międzynarodowej.

„Współczesny świat opanowany jest przez gospodarkę liniową oraz nieodpowiedzialne praktyki, procesy i zachowania, które z niej wynikają.” Mimo że mamy świadomość, iż przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest niezbędne, aby spowolnić postępujące zmiany klimatu, ciągle nie podejmujemy stosownych działań. Zasmucający jest fakt, że odnotowano spadek działań światowej gospodarki opartej o GOZ z 9,1% w 2019 na 8,6% w 2020.

Circle Economy podsuwa rozwiązania, zachęca do skupiania się na odpowiedzialnym przywództwie, budowaniu długofalowych partnerstw oraz stworzeniu środowiska sprzyjającego przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

 

Wróć