Publikacja szeroko opisuje zagadnienie dostaw ostatniej mili, zarówno od strony czynników wpływających na jej wzrost, jak i potencjalnych konsekwencji. Autorzy analizują 24 działania, które mogą obniżyć negatywne skutki dostaw ostatniej mili w miastach, z uwzględnieniem horyzontu czasowego dla możliwości wdrażania poszczególnych działań. Przedstawione są również dwa scenariusze wprowadzania rozwiązań: umiarkowany („wybór konsumentów”) oraz agresywny („odgórnie narzucone rozwiązania”).

Raport podkreśla istotę holistycznego podejścia oraz współpracy podmiotów publicznych i prywatnych.

Wróć