the-nexus-of-urbanization-violence-and-conflict-s

“THE NEXUS OF URBANIZATION, VIOLENCE AND CONFLICT: Linking SDG Goal 11 and SDG Goal 16” to publikacja powstała w ramach podsumowania panelu dyskusyjnego na temat związków między urbanizacją, przemocą i konfliktem. Wydarzenie miało miejsce 18 kwietnia 2016 roku, a jego organizatorem był United Nations Development Programme (UNDP), zaś koordynatorem – Global Alliance for Urban Crises.

Świat był świadkiem szybkiego – i często nieplanowanego – rozwoju miast. Wiele obszarów miejskich istnieje mimo słabej zdolności instytucjonalnej, wzrastającej przemocy i wzmagającej się niestabilności i niesprawiedliwości. Tymczasem do roku 2030 populacja miast ma wzrosnąć o 1,5 miliarda osób – więcej niż 90% tego przyrostu ma nastąpić w krajach rozwijających się, głównie w Afryce i Azji. Znacznej części tej miejskiej ekspansji towarzyszyć będzie przemoc i konflikt. Te ryzyka wymagają od szerokiego grona organizacji (humanitarnych i wspierających rozwój) oraz instytucji zmiany w działaniu.

W opracowaniu znalazły się refleksje towarzyszące dyskusji panelowej, w której udział wzięli eksperci reprezentujący różne organizacje, instytucje oraz ośrodki akademickie. Wnioski z debaty mogą być istotne dla szerokiego grona interesariuszy, w tym przedstawicieli biznesu – zwłaszcza w kontekście myślenia o długoterminowych inwestycjach.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć