António Guterres, sekretarz generalny ONZ przypomina, że znajdujemy się w krytycznym momencie w dążeniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W nieco ponad rok pandemia zabrała miliony istnień, a straty gospodarcze były bezprecedensowe. Dotychczasowe wysiłki na rzecz odbudowy były nierówne, niesprawiedliwe i niewystarczająco ukierunkowane na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.
Gdyby zrównoważony rozwój został zaadaptowany w ciągu ostatnich sześciu lat, świat byłby lepiej przygotowany do stawienia czoła temu kryzysowi – z silniejszym systemem opieki zdrowotnej, rozszerzoną ochroną socjalną, odpornością, która pochodzi z równych społeczeństw i zdrowszego środowiska naturalnego. Niestety, zamiast przybliżać się do realizacji Agendy 2030 coraz bardziej się oddalamy:

  • wzrosło ubóstwo: globalny wskaźnik skrajnego ubóstwa wzrósł po raz pierwszy od ponad 20 lat (z 119 do 124 milionów) oraz głód
  • pogorszył się dostęp do opieki zdrowotnej oraz elektryczności
  • spadła jakość edukacji: dodatkowe 101 mln dzieci spadło poniżej minimalnego poziomy biegłości w czytaniu
  • zwiększyły się nierówności płci : wzrost przemocy domowej, małżeństw z dziećmi oraz nieodpłatnej pracy opiekuńczej

W raporcie można znaleźć Infografiki oraz opisy sytuacji w każdym Celu.

 

Wróć