Zrównoważony Łańcuch Dostaw zazwyczaj kojarzony jest z dużymi międzynarodowymi korporacjami. Jednak, aby wprowadzić stałą zmianę w gospodarce, praktyki te powinny być również wdrażanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Raport „The UNIDO approach to sustainable supplier development. Promoting CSR for SMEs in a Global Supply Chain Context” skupia się na sektorze MŚP, pokazuje w jaki sposób strategie CSR  w łańcuchu dostaw mogą być implementowane. 

Raport został opracowany przez UNIDO.

Wróć