Raport “Transforming the education workforce: learning teams for a learning generation” został opublikowany przez Education Commission w 2019 roku.

Raport podsumowuje, iż dobra kadra nauczycielska jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym dostęp do jakościowej edukacji i determinującym wyniki uczniów. 

Autorzy raportu twierdzą, że szczególnie w krajach rozwijających nauczyciele nie mają dostępu do sieci wsparcia, która umożliwiałaby im dalszy rozwój. Raport opisuje jak należy wzmocnić edukacyjną siłę roboczą, stworzyć zespoły nauczania i przestawić się na systemową edukację. W raporcie podsumowane również konieczne reformy i kroki, które umożliwiłyby osiągnięcie takich zmian, tym samym przyczyniając się do postępów w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Wróć