Publikacja “”Transport for Sustainable Development: The case of Inland Transport” powstała dzięki współpracy między pięcioma regionalnymi komisjami ONZ i kluczowymi interesariuszami, w szczególności International Road Transport Union i International Union of Railways, którymi przewodniczy UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). 

Badanie skupia się na postępach, problemach i działaniach związanych z przestawieniem na zrównoważony transport ładunku drogą lądową. 

Dzięki odniesieniu do licznych raportów i dobrych praktyk raport przedstawia jak należy łagodzić negatywne skutki środowiskowe transportu lądowego. Przedstawia on 5 kluczowych wymiarów zrównoważonego transportu: dostępność, przystępność cenową, bezpieczeństwo, ochronę i efektywność środowiskową. 

Wróć