unpacking-education-2030-s

“Unpacking Sustainable Development Goal 4.Education 2030”  to przewodnik opracowany przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Opracowanie to koncentruje treści wokół zestawu pytań i odpowiedzi dotyczących SDG4 – Dobra jakość edukacji, dostarcza ogólnych wytycznych na temat tego Celu w kontekście Agendy 2030. Przewodnik prezentuje kluczowe funkcje tego Celu oraz globalne zobowiązania wyrażone w zadaniach szczegółowych z nim powiązanych, zawiera także wykaz wskaźników pomocnych w mierzeniu rezultatów podejmowanych działań.

Przewodnik analizuje również konsekwencje wynikające z interpretacji tych globalnych zobowiązań dla działań krajowych, podejmowanych na rzecz rozwoju edukacji.

Publikacja stanowi też uzupełnienie technicznych wytycznych, opracowanych w 2016 roku przez UNESCO w zakresie włączania SDG4 – EDUKACJA 2030 do polityk i planowania sektorowego w obszarze edukacji.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć