Raport Vision 2050 Time to Transform, opublikowany przez World Business Council for Sustainable Development, zidentyfikował i zaproponował ścieżki zmiany, dzięki którym biznesy i producenci mogą przewodniczyć w transformacji wymaganej do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, i wszystkich powiązanych z nim celów. Vision 50 przedstawia działania, dzięki którym wszyscy mieszkańcy ziemi mogliby do 2050 roku żyć w granicach planetarnych. 

Pod raportem podpisało się ponad 40 liderów globalnych biznesów, deklarując gotowość do zmiany i chęć działania. Raport skupia się na przedstawieniu nowego modelu kapitalistycznego, opartego na odpowiedzialnym działaniu firm, który dąży do równości społecznej, promuje gospodarkę obiegu zamkniętego, i ograniczenie konsekwencji środowiskowych.

Twórcy raportu podkreślają, że względem oryginalnego raportu Vision 2050 z 2010 roku ,w krytycznych kwestiach, takich jak zanieczyszczenie, nierówności społeczne i utrata środowiska, skala problemów wzrosła, zamiast maleć. Treść raportu uwzględnia również kryzys i szok społeczno-gospodarczy związany z pandemią COVID-19, ale postrzega ją również jako szansę na nowy początek działań w stronę zrównoważonego rozwoju. 

Wróć