water-a-success-factor-s

Raport „Water a success factor for implementing the Paris Agreement” to esencjonalny dokument dotyczący kwestii zarządzania zasobami wodnymi w kontekście łagodzenia zmian klimatycznych. Podkreślono w nim znaczenie, jakie w osiągnięciu ustaleń klimatycznych z Paryża będzie miało sprostanie wyzwaniom gospodarki wodnej, opracowanym dla poszczególnych Państw (NDCs – Nationally Determined Contributions).

Według autorów raportu, projekty związane z zasobami wodnymi będą mieć ogromny udział w łagodzeniu zmian klimatycznych i adaptacji do nich. W tym kontekście podkreślono znaczenie komplementarności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi może w znaczącym stopniu ułatwić ograniczenie udziału węgla w miksach energetycznych (szacuje się, że 24%-owa redukcja emisji byłaby możliwa przy odpowiedniej ilości i jakości zasobów wodnych).

W raporcie wskazano na możliwość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zwalczanie zmian klimatycznych, w celu sfinansowania mniejszych projektów związanych z zasobami wodnymi. Materiał odnosi się też do kwestii zagospodarowania wód ściekowych, które w zdecydowanej większości nie są wykorzystywane, choć mają duży potencjał energetyczny.

Opracowanie zawiera również rekomendacje, w których położono nacisk na promocję, dialog, zwiększanie finansowania oraz umacnianie regulacji dotyczących zarządzania zasobami wodnymi.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć