woda-w-miescie-s

„Zrównoważony Rozwój — Zastosowania. Woda w mieście” to wydana w 2014 roku przez Fundację Sendzimira publikacja, która prezentuje szerokie podejście do tematu wody – w kontekście zrównoważonych miast i przyszłych (w perspektywie 2014-2020) wyzwań związanych z ich funkcjonowaniem.

Autorzy poradnika ukazują wodę, jako czynnik decydujący o jakości życia w miastach przyszłości, przybliżają narzędzia planowania i strategicznego zarządzania wodą w przestrzeni miejskiej oraz omawiają rolę urbanistyki i architektury w gospodarowaniu jej zasobami.

Opracowanie pozwala zrozumieć znaczenie wody dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców  w kontekście najbardziej powiązanych z urbanizacją chorób: astmy oskrzelowej i chorób alergicznych. Dostarcza ono również wiedzy na temat mechanizmów finansowych gospodarowania wodami opadowymi w mieście i podpowiada, w jaki sposób zatrzymać w nim tę wodę.

Publikacja zawiera także przykłady dobrych praktyk ilustrujących efektywne zarządzanie wodą deszczową w mieście – prezentując je w kontekście zdefiniowanych wcześniej problemów, rozwiązanych przez zastosowaną koncepcję wraz z jej kosztorysem. To pomocne wskazówki nie tylko dla branży budowlanej, ale też dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem zrównoważonych przestrzeni w miastach.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć