zawod-prezeska-s

 „Zawód: prezeska! – diagnoza przedsiębiorczości kobiet”  to wydany w 2017 r. raport  z diagnozy dotyczącej ży­cia polskich przedsiębiorczyń, ich strategii zarządzania firmą, sposo­bów układania życia osobistego i rodzinnego. Raport opracowany został przez ośrodek badawczy Uniwersytetu Warszawskiego (DELab UW) na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Publikacja omawia dane z ankiety przeprowadzonej na grupie 875 respon­dentek zrzeszonych w ramach Sie­ci Przedsiębiorczych Kobiet oraz z 16 wywiadów pogłębionych. Opracowanie dostarcza informacji nie tylko o statystykach – uwzględnia zapis komentarzy i wypowiedzi, które pozwalają lepiej zrozumieć motywacje przedsiębiorczych kobiet.

Raport prezentuje aktualne dane na temat wyzwań, z jakimi mierzą się polskie kobiety decydujące się na prowadzenie biznesu, nanosząc je na szerszy, społeczno-kulturowy, kontekst.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć