Z drugiej edycji raportu Ziemianie atakują możemy dowiedzieć się między innymi że, pomimo tegorocznych doświadczeń pandemii, wzrosła nasza świadomość (z 72% do 78%) co do poważnego, wymagającego natychmiastowych działań, stanu Ziemi. A tylko 3% z nas nie dostrzega kluczowej roli człowieka w procesie niszczenia naszej planety. Natomiast spowodowane epidemią spowolnienie gospodarcze pokazało, że jako cywilizacja jesteśmy w stanie zatrzymać dewastację planety.

Wróć