Współpraca Scanway z PGE Energią Odnawialną polega na dostarczeniu innowacyjnego systemu skanowania 3D łopat turbin wiatrowych oraz specjalistycznego oprogramowania. Dzięki takiemu skanerowi największa polska firma z branży energetyki będzie w stanie komplementarnie i całościowo kontrolować jakość kluczowych elementów turbin wiatrowych. Oprogramowanie, które Scanway przekaże PGE, umożliwi katalogowanie oraz archiwizację wykrytych usterek, ale co najważniejsze – będzie podstawą do tworzenia większego i znacznie bardziej zaawansowanego systemu IT w ramach całej Grupy Kapitałowej PGE.

Wróć