WARSZAWA PRZYJAZNA RODZICOM Z MAŁYMI DZIEĆMI

Inicjatywa „Tu mnie przewiniesz!” skierowana jest do rodziców żyjących w Warszawie. Jej cel zgodny jest z 11. Celem Zrównoważonego Rozwoju: tworzeniem łatwego i powszechnego dostępu do bezpiecznej i inkluzywnej przestrzeni publicznej, w szczególności dla kobiet z małymi dziećmi.

Inicjatywa jest ważna do realizacji ponieważ bezpośrednio wpływa na komfort poruszania się i korzystania z przestrzeni publicznej rodziców z dziećmi, zwłaszcza matek na urlopach macierzyńskich, które w szczególny sposób są narażone na wykluczenie z życia społecznego w tym okresie. Inicjatywa pozytywnie wpłynie również na włączenie rodziców w życie społeczne i przestrzeń publiczną, przez uświadomienie pozostałym grupom społecznym ich obecności oraz promowanie inkluzywnych miejsc użyteczności publicznej i społecznej. Inicjatywa również bezpośrednio zwiększy komfort rodziców korzystających z przestrzeni publicznej, który ze względu na bardzo ograniczoną liczbę toalet miejskich przystosowanych do potrzeb niemowląt, jest bardzo niski.

Celem inicjatywy jest stworzenie mobilnej mapy miejsc w Warszawie, w których można bezpiecznie i bezpłatnie skorzystać z toalety i przewinąć niemowlę oraz oznaczenie tych miejsc specjalnymi naklejkami. Cele bezpośrednie to zwiększenie liczby rodziców korzystających z dostępnej przestrzeni publicznej.

REZULTATY I EFEKTY

Rezultaty inicjatywy będą mierzone metodą ilościową:

  • liczbą miejsc, które wezmą udział w inicjatywie,
  • liczbą użytkowników korzystających z mapy.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Oczekiwania wobec partnera to oczekiwania finansowe związane ze stworzeniem i bezpłatnym udostępnieniem mapy użytkownikom, jej administracją i kosztami utrzymania oraz wyprodukowaniem odpowiedniej liczby naklejek. Rola partnera biznesowego to partnerstwo w inicjatywie.

Wróć