Wszystkie ręce na pokład!

Włącz się

Do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju zostało nam

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Realizacja Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest niemożliwa bez aktywnego zaangażowania się firm. Dlatego powstał już szereg inicjatyw biznesowych na rzecz wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Włącz się i zostań częścią zmiany!

Inicjatywą łączącą firmy i instytucje zaangażowane w realizację Agendy 2030 w Polsce jest Kampania 17 Celów.  Dodatkowo, powoływane są kolejne inicjatywy i programy na rzecz konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Znajdziesz je na tym portalu. Są one otwarte do dołączenia – włącz się!

Inicjatywy

Pod parasolem Kampanii funkcjonuje szereg inicjatyw na rzecz realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Znajdź inicjatywę najlepiej odpowiadającą specyfice Twojego biznesu, dołącz i zostań częścią zmiany!

Brak wpisów do wyświetlenia

Kampania

17 Celów

Kampania 17 Celów na rzecz włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ tworzona jest przez szerokie grono firm i instytucji eksperckich. Jej celem jest pogłębianie wiedzy na temat Agendy 2030, inspirowanie przedsiębiorstw do działania i inicjowanie konkretnych programów dla biznesu.

W 2020 roku odbywa się już IV edycja Kampanii, pod hasłem 2020: Mobilizacja. Jej celem jest mobilizacja: ludzi, technologii i partnerstw na rzecz Agendy 2030. W ramach Kampanii zostanie wydany przewodnik budowania partnerstw z przykładami najlepszych praktyk. Opublikowane będą też pierwsze wyniki Barometru Wpływu – narzędzia służącego mierzeniu wpływu firm na realizację Agendy 2030 w Polsce. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

PREMIERA NARZĘDZIOWNIKA DLA MIAST

Premiera Narzędziownika dla miast – praktycznego przewodnika wspierającego samorządy w strategicznej realizacji Agendy 2030 na poziomie lokalnym

dodaj do kalendarza
    1

CSR Consulting

CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań. Najnowsze projekty firmy, takie jak Kampania 17 Celów, GOZ w Praktyce czy Koalicja 5 Frakcji prowadzone są w szerokim partnerstwie; dzięki nim na polskim rynku pojawiają się nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.