O KONGRESIE GOZ

Kongres GOZ 2030 to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich interesariuszy GOZ (przedstawicieli biznesu, decydentów, organizacji i instytucji związanych z GOZ, ekspertów z dziedziny zrównoważonego rozwoju, badaczy, środowiska naukowego oraz innowatorów) i  wspólne szukanie konkretnych rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy stworzyć miejsce dyskusji i wymiany wzajemnych doświadczeńinspirujące do strategicznej zmiany i budujące obszary do współpracy.

Celem Kongresu GOZ 2030 jest:

 • Przekazanie wiedzy na temat najlepszych praktyk z zakresu GOZ
 • Przedstawienie nowych perspektyw, jakie niesie GOZ
 • Zaprezentowanie ciekawych case studies pokazujących sukcesy wdrażania strategii GOZ
 • Networking
 • Współpraca międzysektorowa
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy interesariuszami
 

Partnerzy

PROGRAM

24 /04/2024, 9:30 – 18:30

GOZ W POLSCE – STATUS I KIERUNEK STRATEGICZNEJ ZMIANY

 • Platforma GOZ 2030 – nowe otwarcie na polskim rynku
 • GOZ w Polsce – przegląd danych
 • Wykład inauguracyjny: Nowy model gospodarki, czyli jaki?
 • 30/2030 – 30 strategii GOZ dla biznesu do roku 2030 – kierunki kluczowych działań
 • Debata oksfordzka: Biznes nie jest zainteresowany strategiczną zmianą w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i będzie bronił obecnego modelu

30 / 2030 – STRATEGIE GOZ DLA BIZNESU W PRAKTYCE

 • Symbioza przemysłowa – kluczowa strategia w procesie systemowej transformacji – prezentacja doświadczeń Kalundborg Symbiosis z Danii
 • Sprinty ekspertów
 • Dobre praktyki (projektowanie, zakupy, produkcja, dystrybucja, logistyka i transport, koniec cyklu) – sesja stolikowa

GOZ W POLSCE – WIZJA PRZYSZŁOŚCI

 • Kreatywna sesja przy stolikach: wyzwania i rozwiązania
 • Debata końcowa podsumowanie sesji stolikowej
 • Zakończenie i podsumowanie wydarzenia

Rejestracja