Zaproszenie

Akademia GOZ to szkolenie online dla firm dotyczące GOZ w praktyce. Jest pigułką wiedzy na temat kluczowych tematów związanych z gospodarką cyrkularną i przystosowywaniem się przedsiębiorstw do tego wdrażanego powoli w UE modelu gospodarczego. Jego organizatorem jest CSR Consulting.

Pierwszy cykl Akademii poświęcony będzie omówieniu najbliższych zmian dla biznesu związanych z wdrażaniem przyjętych przez Unię dokumentów strategicznych. Pod koniec 2019 roku nastąpił gospodarczy „przełom jak lądowanie na księżycu”, według słów przedstawicieli Komisji Europejskiej. Przyjęto “Europejski Zielony Ład”. Zakłada on, że do 2050 roku gospodarka wspólnoty będzie neutralna dla klimatu i zasobooszczędna. Ma stać się cyrkularna. Komisja przyjęła też nową strategię przemysłową i nowy plan działania dot. GOZ. Zaplanowano ponad 80 nowych aktów prawnych, planów działania i inicjatyw, które będą wdrażane w życie w ciągu następnych 3 lat. To ogromne wyzwanie dla biznesu. Podczas Pierwszej Akademii GOZ przygotujemy się do stawienia mu czoła.

Podczas kolejnych cykli Akademii przyjrzymy się poszczególnym obszarom biznesu, które mają swoje ważne miejsce w Zielonym Ładzie i gospodarce o obiegu zamkniętym: opakowaniom, tworzywom sztucznym i odpadom. Przestudiujemy też dostępne dla firm narzędzia i źródła finansowania, które mają za zadanie pomóc im w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej, zanalizujemy modele biznesowe i wskaźniki GOZ. Zgłębimy też temat związków GOZ z zeroemisyjnością i przeciwdziałaniem katastrofie klimatycznej.

Pierwsza edycja Akademii

Pierwsza Akademia GOZ to cykl 4 webinarów:
25.06  Europejski Zielony Ład z perspektywy firm w Polsce. Co trzeba o nim wiedzieć i jakie jest w nim miejsce GOZ?
02.07  Nowy plan działania GOZ z perspektywy firm w Polsce. Jakie największe zmiany czekają nas w najbliższych miesiącach?
09.07  Wdrażanie GOZ jako element zrównoważonego rozwoju firmy. Praktyczne narzędzia i przykłady działań firm.
16.07  Największe wyzwania Ładu – sesja dyskusyjna oraz pytań i odpowiedzi

Darmowy webinar

Darmowy webinar wprowadzający “Nowy Europejski Zielony Ład – gospodarcze trzęsienie ziemi?” odbył się  8 czerwca 2020 roku. Przedyskutowaliśmy na nim najważniejsze wyzwania dla biznesu wynikające z nowej unijnej strategii: Zielonego Ładu, strategii przemysłowej i planu działania dot. GOZ, które zostaną szczegółowo omówione podczas Pierwszej Akademii GOZ.