Relacja

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 – Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii – partnera honorowego Kampanii 17 Celów.

Blisko setka zaangażowanych osób miała okazję wysłuchać wystąpień 18 ekspertów ze świata biznesu i organizacji pozarządowych.

Rozmawialiśmy o rolach biznesu, konsumenta, NGOsów oraz organizacji branżowych – ważnych składowych tego łańcucha zaangażowania. Rolą Kampanii 17 Celów jest łączenie ich wszystkich we wspólnym celu. 🌎🌱

Małgorzata Greszta (CSR Consulting) z ekspertami Magdaleną Ambroch (Departament Opracowań Statystycznych, GUS), Agnieszką Łyczak-Szymczyk (Sustainability Manager BASF Polska) oraz Kamilem Wyszkowskim (Representative and Executive Director w UN Global Compact Network Poland) omówili gorące tematy na rok 2023, o których więcej możecie przeczytać w naszej publikacji Gorące tematy 2023- Agenda 2030 dla biznesu

 

O zmieniających się postawach i oczekiwaniach polskich konsumentów opowiedziała Katarzyna Zalewska z KANTAR POLSKA

Agnieszka Oleksyn – Wajda (Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) przybliżyła nowe regulacje i wytyczne dla biznesu w świetle legislacji UE, które pomogą uporać się ze zjawiskiem greenwashingu.

Szerzej o Gospodarce Obiegu Zamkniętego i tym co myślą o niej Polki i Polacy opowiedziała Marta Kukowska ze Stena Recycling.

Publikacja Dobrych Celów:  INSPIROWNIK DLA NGO – Budowanie świadomości mieszkańców Polski na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju stał się punktem wyjścia debaty z organizacjami pozarządowymi, których przedstawicielki Joanna Gajda-Wróblewska (Fundacja BNP Paribas), dr Katarzyna Frankowiak, (MSC Polska), Magdalena Wojtas (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) oraz Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) omawiały jaką rolę odgrywają organizacje pozarządowe w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

O organizacjach biznesowych i Agendzie 2030 opowiedział Jakub Tyczkowski z firmy REKOPOL.

Podczas debaty oksfordzkiej paneliści zmierzyli się z pytaniem „Czy firmy są zainteresowane tylko utrzymaniem obecnego status quo i prowadzone przez nich działania są mało strategiczne, nakierowane na pozorną tylko zmianę?”. Z konferencji wyszliśmy z przekonaniem, że biznes angażuje się w Agendę 2030 i myśli długoterminowo. Jego działania nie są już tylko powierzchowne i pozorne, a stają się coraz mocniej wbudowane w strategię i strukturę firm.

Na konferencji odbyła się premiera Książki  Świat do remontu. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ ze znanej serii: To, o czym dorośli Ci nie mówią, którą Prezeska Fundacji Kampania 17 Celów i Partnerka Zarządzająca CSR Consulting Małgorzata Greszta miała przyjemność tworzyć wraz z Bogusiem Janiszewskim oraz Maxem Skorwiderem.

Na koniec mieliśmy przyjemność ogłosić hasło Kampanii 17 Celów na ten rok. Będziemy podążać za Celem 12tym – hasło kampanii to ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA”.

Zdjęcia

Program konferencji

Agenda

  • GORĄCE TEMATY 2023 I ROLA BIZNESU W PODNOSZENIU ZAANGAŻOWANIA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY

Specjalnie na okazję konferencji nasz zespół analityczny, wraz z Partnerami Kampanii, opracował listę najbardziej palących tematów Agendy, na które naszym zdaniem, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w 2023 roku. Oczywiście, mamy świadomość, że realizacja Agendy musi przebiegać holistycznie i tylko takie podejście gwarantuje równowagę, jednak są obszary wymagające szczególnej troski. O nich właśnie rozmawiano w otwierającej DEBACIE.

  • KAMPANIA 17 CELÓW 2022 / 2023

Podsumowanie 2022 roku oraz nasze ambitne plany na 2023 przedstawiła Małgorzata Greszta. Widząc brak postępów w realizacji Agendy 2030 wiemy, że musimy działać dalej, a nawet jeszcze bardziej intensywnie. Mamy na to pomysły, którymi podzieliśmy się, jako pierwszymi, z uczestnikami Konferencji.

  • KONSUMENT ZNACZY WIĘCEJ

Czy zmieniła się rola konsumenta wczoraj i dziś? Czy zmieniły się jego/nasze postawy i oczekiwania? Jaka jest rola każdego z nas jako konsumenta i jaka powinna być postawa nas – jako biznesu do konsumenta. Porozmawialiśmy również o aspektach regulacyjnych związanych z greenwashingiem, między innymi w kontekście nowych regulacji i wytycznych UE.

  • RAZEM Z NGOs

NGOsy są bez wątpienia ważnym graczem w budowaniu świadomości konsumentów i obywateli. Cieszą się bowiem wysokim poziomem zaufania. Specjalnie dla nich  przygotowaliśmy Inspirownik czyli instrukcję obsługi w jaki sposób mówić o Celach Zrównoważonego Rozwoju, jak włączać je w swoje codzienne zadania. W Inspirowniku, między innymi, znajduje się wiele dobrych praktyk z kraju i ze świata.

  • ORGANIZACJE BIZNESOWE WYZNACZAJĄ STANDARDY!

Ta część konferencji poświęcona była organizacjom biznesowym. Porozmawialiśmy o tym, jak postrzegają swoją rolę w procesie budowania zaangażowania biznesu w realizację Agendy 2030.

  • BIZNES I AGENDA 2030 – firmy są zainteresowane tylko utrzymaniem obecnego status quo i prowadzone przez nich działania są mało strategiczne, nakierowane na pozorną tylko zmianę  – DEBATA OKSFORDZKA

Debaty oksfordzkie to to, co lubimy najbardziej. W dynamicznej dyskusji, na pewno nie pozbawionej emocji, 2 drużyny złożone z ekspertów i praktyków biznesu starły się w merytorycznej dyskusji z przewrotnie po

Organizator