Relacja

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 – Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii – partnera honorowego Kampanii 17 Celów.

Blisko setka zaangażowanych osób miała okazję wysłuchać wystąpień 18 ekspertów ze świata biznesu i organizacji pozarządowych.

Rozmawialiśmy o rolach biznesu, konsumenta, NGOsów oraz organizacji branżowych – ważnych składowych tego łańcucha zaangażowania. Rolą Kampanii 17 Celów jest łączenie ich wszystkich we wspólnym celu. 🌎🌱

Małgorzata Greszta (CSR Consulting) z ekspertami Magdaleną Ambroch (Departament Opracowań Statystycznych, GUS), Agnieszką Łyczak-Szymczyk (Sustainability Manager BASF Polska) oraz Kamilem Wyszkowskim (Representative and Executive Director w UN Global Compact Network Poland) omówili gorące tematy na rok 2023, o których więcej możecie przeczytać w naszej publikacji Gorące tematy 2023- Agenda 2030 dla biznesu.

 

O zmieniających się postawach i oczekiwaniach polskich konsumentów opowiedziała Katarzyna Zalewska z KANTAR POLSKA

Agnieszka Oleksyn – Wajda (Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) przybliżyła nowe regulacje i wytyczne dla biznesu w świetle legislacji UE, które pomogą uporać się ze zjawiskiem greenwashingu.

Szerzej o Gospodarce Obiegu Zamkniętego i tym co myślą o niej Polki i Polacy opowiedziała Marta Kukowska ze Stena Recycling.

Publikacja Dobrych Celów:  INSPIROWNIK DLA NGO – Budowanie świadomości mieszkańców Polski na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju stał się punktem wyjścia debaty z organizacjami pozarządowymi, których przedstawicielki Joanna Gajda-Wróblewska (Fundacja BNP Paribas), dr Katarzyna Frankowiak, (MSC Polska), Magdalena Wojtas (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) oraz Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) omawiały jaką rolę odgrywają organizacje pozarządowe w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

O organizacjach biznesowych i Agendzie 2030 opowiedział Jakub Tyczkowski z firmy REKOPOL.

Podczas debaty oksfordzkiej paneliści zmierzyli się z pytaniem „Czy firmy są zainteresowane tylko utrzymaniem obecnego status quo i prowadzone przez nich działania są mało strategiczne, nakierowane na pozorną tylko zmianę?”. Z konferencji wyszliśmy z przekonaniem, że biznes angażuje się w Agendę 2030 i myśli długoterminowo. Jego działania nie są już tylko powierzchowne i pozorne, a stają się coraz mocniej wbudowane w strategię i strukturę firm.

Na konferencji odbyła się premiera Książki  Świat do remontu. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ ze znanej serii: To, o czym dorośli Ci nie mówią, której Kampania 17 Celów oraz CSR Consulting są Partnerami.

Na koniec mieliśmy przyjemność ogłosić hasło Kampanii 17 Celów na ten rok. Będziemy podążać za Celem 12tym – hasło kampanii to ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA”.

Zdjęcia

Program konferencji

Agenda

  • GORĄCE TEMATY 2023 I ROLA BIZNESU W PODNOSZENIU ZAANGAŻOWANIA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY

Specjalnie na okazję konferencji nasz zespół analityczny, wraz z Partnerami Kampanii, opracował listę najbardziej palących tematów Agendy, na które naszym zdaniem, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w 2023 roku. Oczywiście, mamy świadomość, że realizacja Agendy musi przebiegać holistycznie i tylko takie podejście gwarantuje równowagę, jednak są obszary wymagające szczególnej troski. O nich właśnie rozmawiano w otwierającej DEBACIE.

  • KAMPANIA 17 CELÓW 2022 / 2023

Podsumowanie 2022 roku oraz nasze ambitne plany na 2023 przedstawiła Małgorzata Greszta. Widząc brak postępów w realizacji Agendy 2030 wiemy, że musimy działać dalej, a nawet jeszcze bardziej intensywnie. Mamy na to pomysły, którymi podzieliśmy się, jako pierwszymi, z uczestnikami Konferencji.

  • KONSUMENT ZNACZY WIĘCEJ

Czy zmieniła się rola konsumenta wczoraj i dziś? Czy zmieniły się jego/nasze postawy i oczekiwania? Jaka jest rola każdego z nas jako konsumenta i jaka powinna być postawa nas – jako biznesu do konsumenta. Porozmawialiśmy również o aspektach regulacyjnych związanych z greenwashingiem, między innymi w kontekście nowych regulacji i wytycznych UE.

  • RAZEM Z NGOs

NGOsy są bez wątpienia ważnym graczem w budowaniu świadomości konsumentów i obywateli. Cieszą się bowiem wysokim poziomem zaufania. Specjalnie dla nich  przygotowaliśmy Inspirownik czyli instrukcję obsługi w jaki sposób mówić o Celach Zrównoważonego Rozwoju, jak włączać je w swoje codzienne zadania. W Inspirowniku, między innymi, znajduje się wiele dobrych praktyk z kraju i ze świata.

  • ORGANIZACJE BIZNESOWE WYZNACZAJĄ STANDARDY!

Ta część konferencji poświęcona była organizacjom biznesowym. Porozmawialiśmy o tym, jak postrzegają swoją rolę w procesie budowania zaangażowania biznesu w realizację Agendy 2030.

  • BIZNES I AGENDA 2030 – firmy są zainteresowane tylko utrzymaniem obecnego status quo i prowadzone przez nich działania są mało strategiczne, nakierowane na pozorną tylko zmianę  – DEBATA OKSFORDZKA

Debaty oksfordzkie to to, co lubimy najbardziej. W dynamicznej dyskusji, na pewno nie pozbawionej emocji, 2 drużyny złożone z ekspertów i praktyków biznesu starły się w merytorycznej dyskusji z przewrotnie po

Organizator