Z TROSKĄ O KLIMAT

Prowadzone przez UNEP/GRID-Warszawa ekoakcje edukacyjne to okazja, by w niezobowiązującej atmosferze (np. podczas firmowego czy publicznego wydarzenia: pikniku, festiwalu, happeningu lub poprzez wykorzystanie firmowych komunikatorów) zwiększyć wiedzę uczestników ekoakcji na temat ekologicznych zachowań na co dzień. Jakie nawyki i przyzwyczajenia przekładają się w praktyce na dbanie o środowisko naturalne? O czym warto pamiętać w domu, biurze czy na zakupach, by być bardziej eko? Dlaczego tak ważne są np. segregacja odpadów, wybieranie produktów w odpowiednich opakowaniach (lub bez nich – jeśli to możliwe) czy korzystanie ze zbiorowych środków transportu? Tylko lepsze zrozumienie powodów, dla których warto zmienić swoje przyzwyczajenia, przełoży się na prawdziwe zaangażowanie społeczeństwa na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. (realizacja celu 13). Wiele indywidualnych, pozornie drobnych i nieznaczących wyborów, których codziennie dokonujemy – poprzez ich zwielokrotnienie dzięki rzeszy ludzi zamieszkujących naszą planetę – ma mniej lub bardziej bezpośrednie znaczenie dla stanu środowiska i może przyczyniać się do zahamowania niekorzystnych zmian klimatu.

Edukacja prowadzona za pomocą gier i zabaw, quizów i wspólnie wykonywanych gadżetów upcyklingowych, wystawy tematyczne w przestrzenni publicznej – to sposób, by w lekkiej i ciekawej formie przekazywać najważniejsze treści edukacyjne z zakresu ekologii.

Dostosowane do oczekiwań odbiorców formy aktywności przyciągają i angażują osoby, które w innej formie nie podjęłyby być może trudu dociekania, dlaczego warto „być eko”. Ekoakcje prowadzone są w postaci stanowisk edukacyjnych na imprezach masowych, piknikach firmowych lub w siedzibach zainteresowanych przedsiębiorców (np. podczas przerw kawowych, lunchowych itp.). Alternatywną formą prowadzenia ekoakcji są interakcje prowadzone za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji (np. sieci Intranet). Przybierają często formę artykułów informacyjnych i e-quizów z nagrodami (mogą być łączone z wydarzeniami typu „tydzień ekologii” czy obchody Dnia Ziemi lub Światowego Dnia Środowiska).

Wybrani partnerzy, z którymi dotychczas realizowaliśmy ekoakcje to: Sodexo, Bank Ochrony Środowiska, Dell, Sitech (ekoakcje dla pracowników w siedzibie firmy), ORANGE (ekostrefa na Orange Warsaw Festival), Carrefour (ekoakcje w siedzibie firmy oraz podczas pikniku dla pracowników, ekoakcje na terenie sklepów dla klientów Carrefour), Bank Zachodni WBK (ekoakcja intranetowa dla pracowników na Dzień Ziemi).

REZULTATY I EFEKTY

Skala przeprowadzonych działań zależy od charakteru wydarzenia, któremu towarzyszy ekoakcja. Każdy dzień to np. kilkudziesięciu przeszkolonych pracowników biura, kilkuset uczestników imprezy masowej lub nawet tysiąc użytkowników, którzy odwiedzą intranetową bazę wiedzy.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Zapraszamy do współpracy partnerów, którzy chcą włączyć się w projekt edukacyjny i przeprowadzić ekoakcje dla swoich pracowników, ich rodzin lub innych interesariuszy (np. społeczności lokalnej, uczestników wydarzeń organizowanych przez firmę). Współpraca łączy się ze wsparciem finansowym, organizacyjnym, może uwzględniać też zaangażowanie eksperckie firmy.