Idea

Kampania 17 Celów zostanie zaprezentowana na COP24 w Katowicach podczas SDG Global Action Hour: Climate Edition 12 grudnia 2018 roku.

SDG Global Action Hour: Climate Edition (Globalna Godzina Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju: Edycja Klimatyczna) to wydarzenie towarzyszące COP24. Organizowane jest przez UN SDG Action Campaign, która jest inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ, zarządzaną przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną inspirujące działania, jakie podejmują podmioty z różnych sektorów, budując globalny ruch na rzecz wspierania Celów  Zrównoważonego Rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Kampania 17 Celów będzie zaprezentowana jako przykład inicjatywy sektora biznesu. Jest to pierwsza w Polsce kampania B2B, prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, promująca Cele Zrównoważonego Rozwoju i zachęcająca firmy do podjęcia działań na rzecz ich realizacji.

Wydarzenie będzie transmitowane online.

Dla mediów

Komunikat prasowy z 6.12.2018 nt. prezentacji Kampanii 17 Celów na COP24. Podsumowane zostaną inicjatywy biznesu w 2018 roku oraz plany na 2019 rok.