Zaproszenie

Gospodarowanie odpadami jest jednym z najważniejszych wyzwań środowiskowych i gospodarczych. Zgodnie z prawem unijnym, Polska ma obowiązek do 2025 roku osiągnąć poziom 55 procent recyklingu odpadów, natomiast według danych przesyłanych do Komisji Europejskiej poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jaki osiągamy w Polsce, oscyluje wokół 40-kilku procent. Nowa strategia Europejskiego Zielonego Ładu wiąże się z koniecznością dokonania głębokiej i szybkiej zmiany nawyków i zachowań konsumentów, aby zmniejszyć ślad środowiskowy. Kluczowe we wzmocnieniu roli konsumentów w procesie zielonej transformacji jest kwestia dostępu do zrozumiałych i wiarygodnych informacji dotyczących aspektów środowiskowych kupowanych produktów i usług.

Odpowiadając na te potrzeby, Koalicja 5 Frakcji zaprasza na konferencję pn. „EGO – Edukacja, Green claims, Oznakowanie. Rosnąca rola świadomości konsumenta w podniesieniu efektywności gospodarowania odpadami.”, która odbędzie się on-line w dniu 20 czerwca 2022 roku w godzinach 13.00 – 15.00.

Podczas wydarzenia dokonamy przeglądu regulacji unijnych i krajowych w zakresie gospodarki odpadami oraz zmieniającej się roli i wpływu konsumenta, a także zaprezentujemy działania Koalicji 5 Frakcji w kontekście aktualnych wyzwań rynkowych

Agenda

13.00 – 13.10 CZYM JEST EGO DLA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW? 

Urszula Fabianiak, Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji ​

​13.10 – 13.25 GREENWASHING vs. GREEN CLAIMS – czy wszystko, co zielone jest „eko”? ​

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​

​13.25 – 13.45 CO DALEJ Z NASZYM EGO? – przegląd legislacji w zakresie obowiązków firm dot. edukacji i oznakowania opakowań​

Ewa Badowska-Domagała, Radca Prawny, Partner Kancelarii Prawnej Górnicki Durowicz Badowska-Domagała ​

​13:45 – 14.15 DLACZEGO TAK WAŻNE JEST BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTA I JEGO ROLI DLA SYSTEMU? – panel dyskusyjny ​

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​

TBC

​14.15 – 14.35 OZNAKOWANIE KOALICJI 5 FRAKCJI JAKO SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DLA PODNOSZENIA JAKOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW​

Urszula Fabianiak, Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji ​

14:35 – 14.55 EDUKACJA EKOLOGICZNA – z czym to się je? 

Maria Jędrzejewska, Specjalista ds. komunikacji marketingowej, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

​14.55 – 15.00 SESJA Q&A

​15.00 Podsumowanie, podziękowanie za udział ​

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji

Rejestracja

Organizator