Zaproszenie

Jesteśmy w połowie czasu jaki został nam do zrealizowania Agendy 2030. Konieczne jest systemowe podejście oraz ambitne działania aby udało nam się ją osiągnąć. Dlatego właśnie stworzyliśmy Nawigator branżowy, w ramach którego wraz z partnerami opracowujemy konkretne branże. W wyniku prac ekspertów dla każdej branży powstają: mapa wpływu oraz mapa ambitnych działań. W zakładce branżowej znaleźć można również najważniejsze liczby obrazujące branże, raporty oraz dobre praktyki.

Gospodarka Przyszłości to cykl webinarów pokazujących jak może wyglądać branża w nowym zrównoważonym podejściu. Podczas webinaru promujemy wypracowane przez ekspertów materiały.

Pierwszą zakładką branżową, którą opracowujemy wraz z partnerem branżowym LPP, jest BRANŻA TEKSTYLNA.

Agenda

USZYJMY NA NOWO! BRANŻA TEKSTYLNA – 19 września 2022 13.00 – 14.45 ONLINE

13:00– 13:15    DLACZEGO TU JESTEŚMY? Małgorzata Greszta, Parter Zarządzająca CSR Consulting, Ewa Janczukowicz-Cichosz, Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP.

13:15– 13:30   REDESINING THE FUTURE OF FASHION Fundacja Ellen MacArthur*

13:30– 13:45   POLSKI RYNEK – CZEGO POTRZEBA ABY ZROBIĆ KROK KU CYRKULARNOŚCI (OKIEM PRODUCENTA I KONSUMENTA Aleksandra Oleksyn-Wajda, Dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego, kierowniczka Akademii Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego

13:45– 14.05   MAPA WPŁYWU DLA BRANŻY TEKSTYLNEJ Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Inicjatorka Kampanii 17 Celów

14:05 –14:35  AMBITNIE! – CZY TO MOŻE SIĘ UDAĆ –  DEBATA EKSPERTÓW prowadzenie Małgorzata Greszta, Inicjatorka Kampanii 17 Celów. Udział w debacie wezmą:  Ewa Janczukowicz-Cichosz, Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP. ; Aleksandra Oleksyn-Wajda, Dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego, Anna Potocka, UN Global Compact Poland Network, Magdalena Płonka, Dyrektorka Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru

14:35 -14.45  Pytania publiczności

 

Rejestracja

Zgoda na przetwarzanie danych w celu rejestracji*

Partner branżowy