fbpx

Idea

Pierwszy w Polsce system oznakowań opakowań wskazujący konsumentom w prosty i jasny sposób jak je segregować

Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów jest w Polsce nadal dużym wyzwaniem. Ujednolicenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju w lipcu 2017 roku znacząco ułatwiło wypełnienie zobowiązań. Jednak mimo sprzyjającego prawa, wciąż brakuje zrozumienia konsumentów po co i jak mają segregować coraz liczniej wytwarzane w gospodarstwach domowych odpady. Konsumenci nie wiedzą jak oddzielać od siebie i segregować poszczególne elementy opakowań. Na opakowaniach nie ma zrozumiałych dla nich informacji na ten temat. Stosowane do tej pory piktogramy i oznaczenia są znakami specjalistycznymi, projektowanymi z myślą o producentach czy organizacjach odzysku i recyklingu. Brakuje jednolitego, zrozumiałego dla konsumentów systemu oznakowania opakowań oraz programów edukacyjnych w tym zakresie, które wspierałyby właściwą segregację. Bez odpowiedniej segregacji niemożliwe jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.

Opis inicjatywy

Koalicja 5 Frakcji przygotowała pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów na opakowania, informujący konsumenta jak postępować z odpadami. Jest on dostosowany do nowego prawa w zakresie segregacji odpadów na 5 frakcji.

Każdy z piktogramów składa się z 3 elementów:

 • Górna część piktogramu wskazuje którego elementu opakowania dotyczy informacja (np. butelka, korek)
 • Środkowa część wskazuje, do którego pojemnika na odpady należy wyrzucić dany element opakowania (np. butelka – plastik, korek – plastik).
 • Dolna część wskazuje, jak przygotować dany element opakowania do wyrzucenia (np. butelkę – zgnieć, korek – odkręć).

Producenci opakowań i wyrobów w opakowaniach mogą umieszczać przygotowane przez Koalicję piktogramy na swoich opakowaniach, a samorządy i firmy – na pojemnikach na odpady. Wszystkie podmioty zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną mogą włączyć się we wspólne projekty edukacyjne Koalicji, promujące oznakowanie i właściwą segregację odpadów. Nawet najlepszy system oznakowania nie będzie bowiem efektywnie działać bez wsparcia komunikacyjnego i edukacyjnego.

Kto i jak może się włączyć?

 • Producenci opakowań i produktów szybkozbywalnych w opakowaniach – przez umieszczenie zestawu piktogramów Koalicji 5 Frakcji na etykietach mogą zwiększyć liczbę segregowanych i recyklowanych opakowań swoich produktów.
 • Samorządy – mogą w przejrzysty sposób oznaczać pojemniki na poszczególne frakcje piktogramami Koalicji 5 Frakcji, ułatwiając konsumentom wybór właściwego pojemnika. Dodatkowo, za pomocą dostarczonych przez Koalicję materiałów mogą prowadzić skuteczniejsze akcje edukacyjne i informacyjne na temat segregacji odpadów.
 • Firmy i organizacje zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną – mogą włączyć się we wspólne projekty edukacyjne Koalicji 5 Frakcji, promujące właściwą segregację odpadów.

Dołącz
i skorzystaj!

 • Przemyślany system ekooznakowania opakowań dla producentów
 • Kompatybilny system oznakowania pojemników na odpady dla samorządów i firm
 • Wsparcie w realizacji obowiązków edukacyjnych wprowadzających opakowania na rynek
 • Dostęp do analiz prawnych na temat znakowania ekologicznego
 • Dostęp do bazy wiedzy na temat edukacji w zakresie segregacji i gospodarki obiegu zamkniętego
 • Status Partnera Koalicji 5 Frakcji

Partnerzy

 • Inicjatorzy: CSR Consulting, Eneris Ochrona Środowiska
 • Rada Ekspertów: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Wierzbowski Eversheds Sutherland, PlasticsEurope Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych
 • Partnerzy: Anpharm PF S.A. – Zakład Produkcyjny Grupy Servier, Antalis Poland, Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, BOŚ Bank reprezentowany przez Fundację BOŚ, CBRE Polska, Carlsberg Poland, Carrefour Polska, EMKA Polska, Eurocash S.A., Fundacja ProKarton, Grupa Żywiec, Kielce (UM), LEAR Corporation Poland, Leclerc Polska, Little Greenfinity, Santander Bank Polska S.A., Skanska, UNEP/GRID Warszawa (Agenda ONZ ds. Ochrony Środowiska), Wołomin (UM), Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO)

Kontakt