Idea

Pierwszy w Polsce system oznakowań opakowań wskazujący konsumentom w prosty i jasny sposób jak je segregować

Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów jest w Polsce nadal dużym wyzwaniem. Ujednolicenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju w lipcu 2017 roku znacząco ułatwiło wypełnienie zobowiązań. Jednak mimo sprzyjającego prawa, wciąż brakuje zrozumienia konsumentów po co i jak mają segregować coraz liczniej wytwarzane w gospodarstwach domowych odpady. Konsumenci nie wiedzą jak oddzielać od siebie i segregować poszczególne elementy opakowań. Na opakowaniach nie ma zrozumiałych dla nich informacji na ten temat. Stosowane do tej pory piktogramy i oznaczenia są znakami specjalistycznymi, projektowanymi z myślą o producentach czy organizacjach odzysku i recyklingu. Brakuje jednolitego, zrozumiałego dla konsumentów systemu oznakowania opakowań oraz programów edukacyjnych w tym zakresie, które wspierałyby właściwą segregację. Bez odpowiedniej segregacji niemożliwe jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.

Opis inicjatywy

Koalicja 5 Frakcji przygotowała pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów na opakowania, informujący konsumenta jak postępować z odpadami. Jest on dostosowany do nowego prawa w zakresie segregacji odpadów na 5 frakcji.

Każdy z piktogramów składa się z 3 elementów:

 • Górna część piktogramu wskazuje którego elementu opakowania dotyczy informacja (np. butelka, korek)
 • Środkowa część wskazuje, do którego pojemnika na odpady należy wyrzucić dany element opakowania (np. butelka – plastik, korek – plastik).
 • Dolna część wskazuje, jak przygotować dany element opakowania do wyrzucenia (np. butelkę – zgnieć, korek – odkręć).

Producenci opakowań i wyrobów w opakowaniach mogą umieszczać przygotowane przez Koalicję piktogramy na swoich opakowaniach, a samorządy i firmy – na pojemnikach na odpady. Wszystkie podmioty zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną mogą włączyć się we wspólne projekty edukacyjne Koalicji, promujące oznakowanie i właściwą segregację odpadów. Nawet najlepszy system oznakowania nie będzie bowiem efektywnie działać bez wsparcia komunikacyjnego i edukacyjnego.

Kto i jak może się włączyć?

 • Producenci opakowań i produktów szybkozbywalnych w opakowaniach – przez umieszczenie zestawu piktogramów Koalicji 5 Frakcji na etykietach mogą zwiększyć liczbę segregowanych i recyklowanych opakowań swoich produktów.
 • Samorządy – mogą w przejrzysty sposób oznaczać pojemniki na poszczególne frakcje piktogramami Koalicji 5 Frakcji, ułatwiając konsumentom wybór właściwego pojemnika. Dodatkowo, za pomocą dostarczonych przez Koalicję materiałów mogą prowadzić skuteczniejsze akcje edukacyjne i informacyjne na temat segregacji odpadów.
 • Firmy i organizacje zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną – mogą włączyć się we wspólne projekty edukacyjne Koalicji 5 Frakcji, promujące właściwą segregację odpadów.

Dołącz
i skorzystaj!

 • Przemyślany system ekooznakowania opakowań dla producentów
 • Kompatybilny system oznakowania pojemników na odpady dla samorządów i firm
 • Wsparcie w realizacji obowiązków edukacyjnych wprowadzających opakowania na rynek
 • Dostęp do analiz prawnych na temat znakowania ekologicznego
 • Dostęp do bazy wiedzy na temat edukacji w zakresie segregacji i gospodarki obiegu zamkniętego
 • Status Partnera Koalicji 5 Frakcji

Partnerzy

Inicjatorami Koalicji są CSR Consulting oraz Eneris Ochrona Środowiska. Jej członkami są firmy i instytucje, którym realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w zakresie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji oraz ochrony środowiska jest bliska. Przystąpiły do niej już takie firmy i instytucje jak: Santander Bank Polska, Eurocash, Antalis Poland, Little Greenfinity, Servier (Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.), Skanska, UNEP/GRID Warszawa czy Urząd Miasta Kielce. Szczególną rolę odgrywają organizacje eksperckie: Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol i kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland, które weryfikują pomysły pod kątem prawa i praktyki rynkowej.

Kontakt

Małgorzata Greszta, CSR Consulting, malgorzata.greszta@csr-consulting.pl