28 lutego odbędzie się II edycja konferencji pod hasłem: Konsument GOZ 2030. Wiedza. Nawyki zakupowe. Komunikacja, na której postaramy się odpowiedzieć: Jaki będzie konsument/konsumentka GOZ 2030? Jak zmieni się ich wiedza? Jakie nowe zachowania konsumentów staną się standardem, a które znikną? Jak one wpłyną na rynek GOZ?
Partnerem wydarzenia jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Konferencja składać się będzie z 3 modułów:

  1. Konsument AD 2024: Co wie? Jak rozumie GOZ? Jakie podejmuje działania?
  2. Konsument GOZ 2030 – Matryca postaw i zachowań konsumentów – 8 person
  3. Biznes i interesariusze – rekomendacje działań

Więcej informacji: https://goz2030.pl/konferencja-konsument-goz-2030/